Stacks Image 132

JACOBS ADVOCATEN
Kunstlaan 1
1210 BRUSSEL
Tel.: 02/209.04.57
Fax: 02/209.04.59

MILIEUVERGUNNINGEN – LEEGSTAND EN VERWAARLOZING - VERKAVELINGEN - BURENHINDER – ADMINISTRATIEF RECHT – OMGEVINGSVERGUNNING – AANNEMINGSRECHT – EXAMENBESLISSINGEN – BODEMSANERING - OVERHEIDSOPDRACHTEN – MILIEURECHT – TUCHTRECHT - STEDENBOUW – VOEDINGSRECHT – AANSPRAKELIJKHEID – ERFDIENSTBAARHEDEN – ONTEIGENINGEN – VOEDINGSSUPPLEMENTEN - BENOEMINGSBESLISSINGEN – ARCHITECTUUROVEREENKOMSTEN – MILIEUHEFFINGEN – ONDERWIJSRECHT – SOCIO-ECONOMISCHE VERGUNNINGEN – NOVEL FOOD - VASTGOEDRECHT – BUURTWEGEN - GRONDWETTELIJK HOF - BODEMVERZET – MEDE-EIGENDOM - MILIEUBELEIDSOVEREENKOMSTEN – DOMEINCONCESSIES – GREEN LEASE - VLAAMSE WOONCODE - VERKAVELINGSVERGUNNING – PUBLIEK RECHT – RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN – WEGENRECHT – ENVIRONMENTAL LAW - AFVALSTOFFEN – HERSTELVORDERING – ROHS - OMGEVINGSRECHT – PRODUCT RECALL – RUILVERKAVELINGEN – RAAD VAN STATE - STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN - MILIEUAANSPRAKELIJKHEID – ETIKETTERING – ERFGOED - BREEAM - MEDE-EIGENDOM – WATERTOETS – REACH - RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN - ERPACHT EN OPSTALOVEREENKOMSTEN – VOEDSELVEILIGHEID – MILIEUHANDHAVING - INFRASTRUCTUUR – PPS – STRUCTUURPLANNEN - OPENBAARHEID VAN BESTUUR – MILIEUAANSPRAKELIJKHEID – PRODUCTNORMEN – OPLEVERING – DUE DILIGENCE - MEDIARECHT – SYNDICUS - OPENBAAR DOMEIN – COMMUNITY LAND TRUST - WEGENRECHT – FOOD LAW – DBFM – GRONDWETTELIJK RECHT – AANBESTEDINGEN – ONTEIGENINGEN – BROWNFIELDS -